ವರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಜರ್ಮನ್ ಕೆಲಿಮೆಲರ್

ಜರ್ಮನ್ ಪದಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಜರ್ಮನ್ ಹೋಮ್ ಫರ್ನಿಶನಿಂಗ್ಸ್

ಜರ್ಮನ್ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಜರ್ಮನ್ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಜರ್ಮನ್ ಸರಕುಗಳು, ಜರ್ಮನ್ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಜರ್ಮನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್...

ಜರ್ಮನ್ ಅನಿಮಲ್ ಹೆಸರುಗಳು

ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ...

ಜರ್ಮನ್ ತರಕಾರಿಗಳು

ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜರ್ಮನ್ ತರಕಾರಿಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ…

ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತೀರಿ?

ನೀವು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನ್ ಆವೃತ್ತಿ...

ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ

ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಏನು, ನೀವು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಹೆಚ್ಚು ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿಯಲು ಹೊಸಬರು...

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಎಂದರೆ ಏನು?

ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ, ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಎಂದರೆ ಏನು? ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ....

ನಿಮಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು

ನಿಮಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ, ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು, ನಿಮಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ? ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ…

ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ

ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಅರ್ಥವೇನು, ನೀವು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಹೆಚ್ಚು ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿಯಲು...

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ನಿಮ್ಮ ಜರ್ಮನ್ ಹೆಸರು ಏನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜರ್ಮನ್ ನಾಮಪದದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಇದು...

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಬೆಲೆಬಾಳುವ…

ಗೆಹೆನ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಯೋಗ

ಜರ್ಮನ್ ಗೆಹೆನ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಯೋಗ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೋಷ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ ...

ಏಪ್ರಿಲ್ ಯಾವ ತಿಂಗಳು

ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಯಾವ ತಿಂಗಳು? ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಜರ್ಮನ್ ಏಪ್ರಿಲ್…

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಯಾವ ತಿಂಗಳು

ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಯಾವ ತಿಂಗಳು? ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು.

ಸೀನ್ ಶೂಟಿಂಗ್

ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಯೋಗ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನ್ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.