ಕಾಮಾಗ್ರಾ ಜೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.

ಕಾಮಾಗ್ರಾ ಜೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಗ್ರಾ ಜೆಲ್ ಎಂದರೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಇಜ್ಮಿರ್ ಬೆಂಗಾವಲು
ಗಾಜಿಯಾಂಟೆಪ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್
ಮಾನವ್ಗಟ್ ಬೆಂಗಾವಲು manavgat ಬೆಂಗಾವಲು ಬೆಲ್ಲಾ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾನವ್ಗಟ್ ಬೆಂಗಾವಲು ಬೆಂಗಾವಲು ಮನವ್ಗಟ್ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆ ಸೈಡ್ ಬೆಂಗಾವಲು ಬೆಂಗಾವಲು ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆ
ಟೆಂಪೋಬೆಟ್
best10
ಮಿರ್ಟಲ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್

ಅನಾಟೋಲಿಯನ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಗಾವಲು ಅಟಾಸೆಹಿರ್ ಬೆಂಗಾವಲು

ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗಳು 2021

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿಯುವುದು

ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೀರಿ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವವರನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬಂದ ಜನರು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಭಾಷೆಯ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಜರ್ಮನ್‌ಕ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಈ ಗುಂಪಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವವರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಮೊದಲೇ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದು ಸಹಜ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನೀವು ಓದಿದ ವಿಷಯದ ಹೊರತಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳೂ ಇವೆ, ಮತ್ತು ಇವು ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿಯುವವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು.

ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ : ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ

ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕೊಂಡಿಗಳು