ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಟಗಳು

ಹಣ ಮಾಡುವ ಆಟಗಳು ಅವು ಯಾವುವು? ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಣ ಮಾಡುವ ಆಟಗಳು ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ಲೇಖನವು ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿದೆ.
ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಟಗಳು, ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಳಿಸಲು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಲೇಖನ; ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುವ ಆಟಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಆಟಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಈ ಆಟಗಳಿಂದ ಯಾರು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ನೀವು ಆಟವನ್ನು ಆಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಗದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನೀವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು. ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೇಮಿಂಗ್ ಈಗ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಅಗಾಧವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಭಾಗವಾಗಲು, ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಯಾವ ಆಟಗಳು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಇದರ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಮುಕ್ತ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಮಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು, ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು/ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಜವಾದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳು

ನಿಜವಾದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಳಕೆಯ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ನಂತಹ ವಲಯದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಯುಗದ ದೊಡ್ಡ ವರವಾಗಿರುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು, ಹಣ ಮಾಡುವ ಆಟಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಹಣ ಮಾಡುವ ಆಟಗಳು ನೀವು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಆಟಗಳನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಟಗಳು 2023

ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳು 2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಇಂತಹ ಆಟಗಳಿಗೆ ಗೇಮರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಆಟಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಹಣ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು. ಆಟದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ನಿಜ ಹಣ ಮಾಡುವ ಆಟಗಳುಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು
 • ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 3000
 • ಎರಡನೇ ಜೀವನ
 • ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಂಗೊ
 • ಪೊಗೊ
 • XY ಗೇಮಿಂಗ್ (Repeat.gg)
 • ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿನ್
 • ಜಿಎಸ್ಎನ್ ನಗದು ಆಟಗಳು
 • ಪ್ಲೇಯರ್‌ಕ್ನೌನ್‌ನ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗಳು (PUBG)
 • ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ (CS:GO)
 • ನಗದು ಕ್ರೇಟ್
 • ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟ್
 • ಕ್ಲಿಪ್ 2 ಪ್ಲೇ
 • ಗೇಮ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ
 • ಪಾವತಿಸಿದ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್
 • ಆಟಬ್ಲಿಟ್ಜ್
 • ಎಂಟ್ರೊಪಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್
 • ಲೀಗ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ (ಲೋಲ್)
 • ರಾಕೆಟ್ ಲೀಗ್
 • ಸಂಪತ್ತು ಪದಗಳು
 • ಪ್ಲೇಆಂಡ್ವಿನ್

ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಾಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಹಲವು ಆಟಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಣ ಮಾಡುವ ಆಟಗಳುಅದರ ಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾಗ್ಬಕ್

Swagbuck ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನೀವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಾಗ್‌ಬಕ್, ಇದು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು, ಮೋಜಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು Swagbucks ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನೀವು 1 ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

1-ವಂಚನೆಯ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ! 2-ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಟದ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯಾದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಆಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಮೊದಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು 2b ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು Google ನಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಿದೆ, ಅದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನಾನು ನಮೂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮೂರ್ಖ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1 ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ.

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೇಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪೇಪಾಲ್ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಹೀನ ಪದಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತೇನೆ

ಅವರು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ, ನೇರವಾಗಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆಎಕ್ಸೋಡಸ್ 3000

ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 3000 2006 ರಲ್ಲಿ ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಒಟ್ಟು 65 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. RPG ತಂತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 3000 ನೊಂದಿಗೆ, ಆಟಗಾರರು ಮಂಗಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿವಿಧ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 3000, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮನರಂಜನೆಯ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀವು ಗಳಿಸುವ ಮಂಗಳದ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಹಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಜೀವನ

Swagbuck 1 ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಟಗಳು

SeconlLife, ನೈಜ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಗೇಮರುಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಿಮ್ಸ್ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ ನೈಜ ಹಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಖರವಾಗಿ 250 ಡಾಲರ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಫ್, ಹಣ ಮಾಡುವ ಆಟಗಳು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಆಟವಾಗಿದೆ.

ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು

InboxDollars ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಟಗಳು

InbozDollars ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ಆಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೈಜ ಹಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. InboxDollar, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ Swagbuck ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪಾವತಿಯ ಪರಿಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

ಪತನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಹಣ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ

ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.ಪೊಗೊ

ಪೊಗೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ತನ್ನ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಕೇಡ್ ಆಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. Pogo ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರರು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಐದು ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಪೊಗೊ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟಗಾರನು ದಿನನಿತ್ಯದ 10 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಬಹುಮಾನದಂತಹ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿನ್

ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಿರಿ

ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿನ್ ಎಂಬುದು ಟರ್ಕಿಶ್‌ಗೆ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿನ್ ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾದ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಆಡುವಾಗ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಕೇಡ್ ಗೇಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಂಗೊ, ಪಜಲ್, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಆಟಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಸರಳ ಆಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಗಳಿಸುವ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಸ್ವೀಪ್‌ಸ್ಟೇಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೈಜ ಹಣವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.

ಪ್ಲೇಯರ್‌ಕ್ನೌನ್‌ನ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗಳು (PUBG)

pubg ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಟಗಳು

Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) ನೈಜ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ. ಇದು ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಅದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ. PUBG, ಮೂಲತಃ ಬದುಕಲು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಆಟವಾಗಿದೆ, ಆಟದಲ್ಲಿನ ಐಟಂಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ (CS:GO)

cs ಗೋ ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್

ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ (CS: GO), ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಟದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಆನಂದಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಅವರು ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು, ಪಾತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿಕರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ನಗದು ಕ್ರೇಟ್

ನಗದು ಸೃಷ್ಟಿ

ನಮ್ಮ ನೈಜ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೇಟ್, Swagbuck ಮತ್ತು InboxDollars ಎಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನೀವು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೇಟ್ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟ್

appcent ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಟಗಳು

ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳು 2022 ವರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟ್ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇತರ ಆಟಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಹಣದ ಆಟಗಳು ಇದು ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು, ನೀಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೈಜ ಹಣದ ಟೋಕನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಕ್ಲಿಪ್ 2 ಪ್ಲೇ

clip2pay ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಟಗಳು

ನೀವು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು, ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, Clip2Play ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. Clip2Play ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಟಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಈ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುವ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಗೇಮ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ

gamesville ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಟಗಳು

ಗೇಮ್ಸ್‌ವಿಲ್ಲೆಯು ಆಟಗಾರರು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜಿವಿ ಬಹುಮಾನಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವೇದಿಕೆಯು ನೈಜ ಹಣ ಮಾಡುವ ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನೀವು GV ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ GV ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

Gamesville ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಗೇಮ್ಸ್‌ವಿಲ್ಲೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಾಗ ನೀವು ಆಟದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವಾಗ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಪಾವತಿಸಿದ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್

ಪಾವತಿಸಿದ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ 1 ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಟಗಳು

ಪಾವತಿಸಿದ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಟಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಆಡುವಾಗ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾವತಿಸಿದ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವಾಗಲು ನೀವು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪಾವತಿಸಿದ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎನ್ನುವುದು ಬಳಕೆದಾರರು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:

 1. ಪಾವತಿಸಿದ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ.
 2. ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
 3. ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ.
 4. ಆಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆದರೆ ಈ ಆಟದಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟವು ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮೊಬೈಲ್ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ

ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ನಾವು ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಆಟದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆಟಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು.

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಮೇಕರ್

ಇತರ ಆಟದ ತಯಾರಕರಂತೆ, ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೇಮ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ಆಟದ ಎಂಜಿನ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಯುನಿಟಿ ಎಂಬ ಯುನ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ.

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಗಿರುವ ಯುನಿಟಿ ಎಂಬ ಗೇಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಕಲಿತರೆ, ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು Android ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಟವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಆಟದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಆಟ ಮಾಡುವ ಆಟ

ಆಟದ ತಯಾರಿಕೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಟದ ತಯಾರಿಕೆಯ ಆಟದಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನೀವು ಆಟವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಗೇಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೇಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಒಗಟು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಟಗಳಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಕ್ಷರದ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಒಗಟು ಆಟಗಳಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಗೇಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಟಗಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆಟಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಆಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾವು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ನಾವು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ವಾಕಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು?

ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ತರ್ಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಟದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಆಟದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

 1. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
 2. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
 3. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಟದ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
 4. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
 5. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
 6. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
 7. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
 8. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
 9. ಆಟಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
 10. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಆಟದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವು ಮೇಲಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿ ಆಟದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಟವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಆಟಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

 1. ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 2. ಬಹುಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು.
 3. ಆಟಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
 4. ಆಟದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
 5. ಆಟದಲ್ಲಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
 6. ಆಟದ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
 7. ಆಟದಲ್ಲಿನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು.
 8. ಆಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ.
 9. ಆಟದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ.
 10. ಆಟದಲ್ಲಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
 11. ಆಟದಲ್ಲಿನ ಆಟಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ.
 12. ಇನ್-ಗೇಮ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ.
 13. ಆಟದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ.
 14. ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
 15. ಆಟದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ.
 16. ಆಟದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
 17. ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
 18. ಆಟದ ಕೂಪನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
 19. ಆಟದಲ್ಲಿನ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
 20. ಆಟದ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
 21. ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು.
 22. ಆಟದಲ್ಲಿನ ಆಟದ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು YouTube ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ.
 23. ಆಟದಲ್ಲಿನ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ.
 24. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿನ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ.
 25. ಆಟದಲ್ಲಿನ ಆಟದ ಕುರಿತು ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ

ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನ: ಹಣ ಮಾಡುವ ಆಟಗಳು

ಅನೇಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್-ಗೇಮ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಐಟಂಗಳಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಈ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಟಗಾರರು ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವರು ಆಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಆಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಆಡುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಮೋಜು ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.


ಜರ್ಮನ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ

ಆತ್ಮೀಯ ಸಂದರ್ಶಕರೇ, ನಮ್ಮ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು Android ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜರ್ಮನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು Android ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ನಮ್ಮ ಹಣ ಗೆಲ್ಲುವ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.


ಈ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ನೀವು ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತೀರಿ
ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಓದಬಹುದು

Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sundanese Sundanese Swahili Swahili Swedish Swedish Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
ಇವುಗಳು ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.