ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭೋದಯ ಎಂದರೆ ಏನು, ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭೋದಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭೋದಯದ ಅರ್ಥವೇನು, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭೋದಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳ ಪದಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಕಲಿಯೋಣ, ಇದು ದಿನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೊದಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶುಭೋದಯ, ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಶುಭ ಸಂಜೆ, ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭರಾತ್ರಿಯಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್

ಗುಟೆನ್ ಮೋರ್ಗನ್

(ಗು: ಟಿನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್)

ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ (ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ)

ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಟ್ಯಾಗ್

(ಗು: ಟಿನ್ ಟ: ಜಿ)

ಗುಡ್ ಸಂಜೆ

ಗುಟೆನ್ ಅವೆಂಡ್

(gu: ತವರ abnt)

ಒಳ್ಳೆಯ ರಾತ್ರಿ

ಗುಟ್ ನ್ಯಾಚ್ಟ್

(gu: ti naht)

ಹೇಗಿರುವಿರಿ?

ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ?

(vi: ge: t es ಸೂಜಿ)

ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಪದಗಳು ಮೇಲಿನಂತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜರ್ಮನ್ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.ಇವುಗಳು ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು
ಕಾಮೆಂಟ್