ಡೆರ್ ಡೈ ದಾಸ್

ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡೆರ್ ಡೈ ದಾಸ್ ಎಂದರೇನು? ನೀವು ಡೆರ್ ದಾಸ್ ಡೈ ಹುಡುಗರನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಈ 3 ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಪ್ರತಿ ಜರ್ಮನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಡೆರ್ ದಾಸ್ ಡೈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲವೇ?
ಈಗ ಈ ಡೆರ್ ಡೈ ದಾಸ್ ಪದಗಳು ಏನೆಂದು ನೋಡೋಣ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು: ಜರ್ಮನ್ ಆರ್ಟಿಕೆಲ್ಲರ್

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಹೆಸರುಗಳ ಲಿಂಗಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಲಿಂಗಗಳು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ. ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಮಪದಗಳು ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಲೇಖನವು ಹೆಸರಿನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆರ್ಟಿಕೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಡೆರ್, ದಾಸ್, ಡೈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಟರ್ಕಿಶ್ ಸಮಾನತೆಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪದಗಳು ಅವರು ಇರುವ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಂತೆ. ಹೆಸರನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ, ಅದರ ಲೇಖನವನ್ನು ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಪದದಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಲೇಖನವನ್ನು ಕಲಿಯದೆ ನೀವು ಪದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಕಲಿತ ಪದವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.  ಆರ್ಟಿಕೆಲ್ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ "definely"ಮತ್ತು ಕೆಲವು"ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಅದು ಹೀಗೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ”. ಇದಲ್ಲದೆ, ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಅನೇಕ ನಿಘಂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿ ಲೇಖನ m ಅಥವಾ r ಪಾತ್ರಗಳು.
ದಿ ಲೇಖನ f ಅಥವಾ e ಪಾತ್ರಗಳು.
ದಿ ಲೇಖನ n ಅಥವಾ s ಪಾತ್ರಗಳು.ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು;
"M" ಅಥವಾ "r" ಪದ
ಎಫ್ ಅಥವಾ ಇ ಅಕ್ಷರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕೆಲಿಮಿನಿನ್ "ಡೈ"
N ಅಥವಾ s ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಕೆಲ್ಮೆನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ "ದಾಸ್" ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜರ್ಮನ್ ಡೆರ್ ಡೈ ದಾಸ್ ಲೇಖನಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಬಂದವು. ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೇಖನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೇಖನಗಳು

ಜರ್ಮನ್ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.


ಜರ್ಮನ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ

ಆತ್ಮೀಯ ಸಂದರ್ಶಕರೇ, ನಮ್ಮ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು Android ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜರ್ಮನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು Android ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ನಮ್ಮ ಹಣ ಗೆಲ್ಲುವ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.


ಈ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ನೀವು ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತೀರಿ
ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಓದಬಹುದು

Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sundanese Sundanese Swahili Swahili Swedish Swedish Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
ಇವುಗಳು ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.