ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳು, ನೋಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳು

ಜರ್ಮನಿಯು ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದರೆ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿವೆ.ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ಬರ್ಲಿನ್ ವಾಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬರ್ಲಿನ್‌ನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀತಲ ಸಮರದ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ವಿಭಜಿತ ಭೂತಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಜರ್ಮನಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಬರ್ಲಿನ್ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಗೋಡೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇದು 1961 ರಿಂದ 1989 ರವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡವು ಗೋಡೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಪುನರೇಕೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪ್ರದರ್ಶನವು ಗೋಡೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾನವ ದುರಂತ, ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗೋಡೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬರ್ಲಿನ್ ವಾಲ್ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಥೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಗೋಡೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಗೋಡೆಯ ಪತನದ ನಂತರ ಬರ್ಲಿನ್‌ನ ಏಕೀಕರಣ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬರ್ಲಿನ್‌ನ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಪುನರೇಕೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಬರ್ಲಿನ್ ವಾಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಗೋಡೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಪತನದ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬರ್ಲಿನ್‌ನ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಲೋನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್

ಕಲೋನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಗೋಥಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 1248 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ರಚನೆಯು ಮಧ್ಯಯುಗದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಕಲೋನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಕಲೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಥಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜರ್ಮನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಭವ್ಯವಾದ ರಚನೆಯು 632 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಇದು 1248 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು 1880 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಕಲೋನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಅನ್ನು ಗೋಥಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಕಲೋನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 1. ಇತಿಹಾಸ: ಕಲೋನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವು 1248 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1880 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ: ಕಲೋನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಗೋಥಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎತ್ತರದ ಕಮಾನುಗಳು, ಸೊಗಸಾದ ಕಾಲಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಇದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್‌ನ ಬೆಲ್ ಟವರ್ 157 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೊಂದಿದೆ.
 3. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಕಲೋನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಕಾನ್ ಆಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನಿಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು UNESCO ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ.
 4. ಒಳಾಂಗಣ: ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್‌ನ ಒಳಭಾಗವೂ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಎತ್ತರದ ಗೋಥಿಕ್ ಕಮಾನುಗಳ ಕೆಳಗೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿವೆ. ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್‌ನ ಒಳಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಮೂರು ರಾಜರ ಬಲಿಪೀಠ, ಇದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಜರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
 5. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾತ್ರ: ಕಲೋನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಸಾವಿರಾರು ಸಂದರ್ಶಕರು ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
 6. ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ: ಕಲೋನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. II. ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು, ಆದರೆ ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಲೋನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕಟ್ಟಡವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯೂಶ್ವಾನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್

ನ್ಯೂಶ್ವಾನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಲುಡ್ವಿಗ್ II ರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂಶ್ವಾನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಎಂಬುದು ಜರ್ಮನಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ, ಬವೇರಿಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಕೋಟೆಯನ್ನು 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬವೇರಿಯನ್ ರಾಜ II ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಲುಡ್ವಿಗ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ನ್ಯೂಶ್ವಾನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಜರ್ಮನ್ ನವೋದಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಗೋಥಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಣಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಿಚರ್ಡ್ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಅವರ ಒಪೆರಾಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನ್ಯೂಶ್ವಾನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಲುಡ್ವಿಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೋಟೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೋಟೆಯು ಅನೇಕ ಗೋಪುರಗಳು, ಸೂರುಗಳು, ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.

ಕೋಟೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಅಲಂಕಾರವೂ ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಠಡಿಯು ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಪುರಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಭವ್ಯವಾದ ಹಸಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೋಟೆಯೊಳಗಿನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಲುಡ್ವಿಗ್ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಧಿಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ನ್ಯೂಶ್ವಾನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇಂದು ಇದು ಜರ್ಮನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೋಟೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಡಿಸ್ನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಾಂಛನಕ್ಕೆ ಕೋಟೆಯು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯೂಶ್ವಾನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಕೋಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಲುಡ್ವಿಗ್‌ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬವೇರಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದವು. ಲುಡ್ವಿಗ್ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಯಿತು.

ಇಂದು, ನ್ಯೂಶ್ವಾನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್, ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜರ್ಮನಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಕೋಟೆಯು ತನ್ನ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್

ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್ನ ಸಂಕೇತವಾದ ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್, ಮಧ್ಯ ಯುಗದ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 11 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕೋಟೆಯು ನಗರದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಬವೇರಿಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್, ಜರ್ಮನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ, ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್ ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಯುರೋಪಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ರಚನೆಯು ನಗರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ 11 ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಕೋಟೆಯು ನಗರ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕೋಟೆಯು ವಿವಿಧ ಯುದ್ಧಗಳು, ಮುತ್ತಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೋಟೆಯು ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಪುರಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಸರ್ಬರ್ಗ್ (ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಸಲ್), ಸಿನ್ವೆಲ್ ಟವರ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಟಗೋನಲ್ ಟವರ್ ಸೇರಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪವಿತ್ರ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಕೈಸರ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.

ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಮಧ್ಯಯುಗದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ನೋಟವು ನಗರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಂಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.

ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ರೊಥೆನ್ಬರ್ಗ್ ಒಬ್ ಡೆರ್ ಟಾಬರ್

ರೊಥೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಒಬ್ ಡೆರ್ ಟೌಬರ್ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದ ಭವ್ಯವಾದ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕಿರಿದಾದ ಬೀದಿಗಳು, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳೊಂದಿಗೆ, ರೊಥೆನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ರೋಥೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಒಬ್ ಡೆರ್ ಟೌಬರ್ ಜರ್ಮನ್ ರಾಜ್ಯವಾದ ಬವೇರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಗರವಾಗಿದೆ, ಇದು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಪಟ್ಟಣವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಂನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ರೊಥೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಒಬ್ ಡೆರ್ ಟೌಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 1. ಇತಿಹಾಸ: ರೊಥೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಒಬ್ ಡೆರ್ ಟೌಬರ್ ಮಧ್ಯಯುಗದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರವನ್ನು 13 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಯುಗದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ: ನಗರವು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗೋಥಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಚರ್ಚುಗಳು, ನವೋದಯ ಮನೆಗಳು, ಹಳೆಯ ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ.
 3. ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ಲೈನ್: ಇದು ರೊಥೆನ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಹಳೆಯ ಗೋಪುರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
 4. ರೊಥೆನ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
 5. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ರೋಥೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಒಬ್ ಡೆರ್ ಟೌಬರ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳನ್ನು ರಜಾದಿನದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 6. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: ರೋಥೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ, ಹೈಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲ್ಸ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವೈನ್ ರುಚಿಯಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ರೋಥೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಒಬ್ ಡೆರ್ ಟೌಬರ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಭವ್ಯವಾದ ನಗರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್

ನೆಕರ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 13 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕೋಟೆಯು ಜರ್ಮನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಂನ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈ ಕೋಟೆಯು ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 1. ಇತಿಹಾಸ: ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಕೋಟೆಯ ಮೂಲವು 13 ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ರಚನೆಯು 16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
 2. ಸ್ಥಳ: ಕೋಟೆಯು ನೆಕ್ಕರ್ ನದಿಯ ಪೂರ್ವ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಬಾಡೆನ್-ವುರ್ಟೆಂಬರ್ಗ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತದೆ.
 3. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ: ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಗೋಥಿಕ್, ನವೋದಯ ಮತ್ತು ಬರೊಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶೈಲಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಟ್ಟಡದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
 4. ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು: ಕೋಟೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಕ್ಯಾಸಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಸುರಂಗ (ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್), ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಯ ಜೈಲು ಮತ್ತು ಕೋಟೆಯ ಅಂಗಳ ಸೇರಿವೆ.
 5. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳು: ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುದ್ಧಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು, ಸುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು. 17 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನಿಕರ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು.
 6. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ: ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಟೆಯು ಅದರ ನೋಟ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
 7. ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಕೋಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ, ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಂದರಿಯರು

ಜರ್ಮನಿ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯಾದ್ಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಬವೇರಿಯನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್

ದಕ್ಷಿಣ ಜರ್ಮನಿಯ ಬವೇರಿಯನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಬವೇರಿಯನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್‌ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಲೇಕ್ ಐಬ್ಸೀ ಮತ್ತು ಜುಗ್‌ಸ್ಪಿಟ್ಜ್ ಪರ್ವತದಂತಹ ತಾಣಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಬವೇರಿಯನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಆಗ್ನೇಯ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಲ್ಪ್ಸ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬವೇರಿಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬವೇರಿಯನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್‌ನ ಎತ್ತರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2000 ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ, 2962 ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜುಗ್‌ಸ್ಪಿಟ್ಜ್ ಶಿಖರವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಬವೇರಿಯನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಅನೇಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್, ಸ್ನೋಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬವೇರಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಕೀ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಬವೇರಿಯನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಹಾದಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸರೋವರಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳು ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಬವೇರಿಯನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್‌ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬವೇರಿಯನ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬವೇರಿಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ತಮ್ಮ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮುಂಚೆನ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬವೇರಿಯನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ರಜೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಕಪ್ಪು ಕಾಡು

ಕಪ್ಪು ಅರಣ್ಯ, ನೈಋತ್ಯ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಅದರ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು, ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸರೋವರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈಬರ್ಗ್ ಜಲಪಾತಗಳು, ಲೇಕ್ ಟಿಟಿಸೀ ಮತ್ತು ಬಾಡೆನ್-ಬಾಡೆನ್‌ನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಪ್ಪು ಅರಣ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ (ಶ್ವಾರ್ಜ್ವಾಲ್ಡ್) ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 1. ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳ: ಇದು ನೈಋತ್ಯ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಡೆನ್-ವುರ್ಟೆಂಬರ್ಗ್ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 2. ಸ್ಥಳಶಾಸ್ತ್ರ: ಕಪ್ಪು ಅರಣ್ಯವು ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಗಳು, ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆಗಳು, ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸರೋವರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 1493 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಫೆಲ್ಡ್‌ಬರ್ಗ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
 3. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಣ್ಯವು ಪೈನ್, ಸ್ಪ್ರೂಸ್, ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಫರ್ ಮುಂತಾದ ಮರಗಳ ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಹೈಕಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
 4. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗ್ರಿಮ್ ಅವರ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜರ್ಮನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
 5. ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಕಪ್ಪು ಅರಣ್ಯವು ಫ್ರೀಬರ್ಗ್, ಬಾಡೆನ್-ಬಾಡೆನ್, ಟಿಟಿಸೀ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬರ್ಗ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಗರಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಸತಿ, ಊಟ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಟ್ರೈಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಲೇಕ್ ಟಿಟಿಸಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಲಪಾತಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
 6. ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದು: ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾರ್ಜ್ವಾಲ್ಡರ್ ಕಿರ್ಚ್ಟೋರ್ಟೆ (ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೇಕ್) ಮತ್ತು ವುರ್ಸ್ಟ್ಸಲಾಟ್ (ಸಾಸೇಜ್ ಸಲಾಡ್) ಸೇರಿವೆ.
 7. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: ಹೈಕಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಪರ್ವತಾರೋಹಣ, ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್, ಸ್ನೋಬೋರ್ಡಿಂಗ್, ಈಜು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡಿಗೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಪ್ಪು ಅರಣ್ಯವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಬೋಡೆನ್ಸೀ (ಕಾನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಸರೋವರ)

ನೈಋತ್ಯ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಡೆನ್ಸೀ (ಲೇಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟನ್ಸ್), ಆಲ್ಪೈನ್ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಭವ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸರೋವರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​​​ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರಜಾದಿನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕಾನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಸರೋವರವು ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸರೋವರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜರ್ಮನಿಯ ಬಾಡೆನ್-ವುರ್ಟೆಂಬರ್ಗ್ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹತ್ತಿರದ ನಗರವಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಾನ್ಜ್ (ಕಾನ್ಸ್ಟನ್ಸ್) ನಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಸರೋವರವು ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 536 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೈನ್ ನದಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ಆಲ್ಪೆನ್‌ರಿನ್‌ನಿಂದ ಸರೋವರವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಸರೋವರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು ಹೈಕಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಕಾನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಸರೋವರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಾನ್ಜ್ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಹಳೆಯ ಪಟ್ಟಣ, ಕಾನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ದ್ವೀಪದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಲಿಂಡೌ, ಬ್ರೆಜೆನ್ಜ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್‌ಶಾಫೆನ್ ಮತ್ತು ಮೀರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರೋವರದ ಇತರ ದಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ.

ಕಾನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಸರೋವರವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸರೋವರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸರೋವರದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಸರೋವರವನ್ನು ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸರೋವರದ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪ

ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪವು ಬಿಳಿ ಮರಳಿನ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಕಲ್ಲಿನ ತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಜಾಸ್ಮಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಫೆಲ್ಸೆನ್ ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪವು ಜರ್ಮನಿಯ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ವೀಪವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪದ ವಿವರವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 1. ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿರುಗೆನ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಕ್ಲೆನ್‌ಬರ್ಗ್-ವೋರ್ಪೊಮರ್ನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪವು ಇತರ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ ರುಗೆನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ರುಗೆನ್ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ, ಇದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೆಕ್ಲೆನ್ಬರ್ಗ್ನ ಡ್ಯೂಕ್ಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ವೈಕಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಲಾವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ದ್ವೀಪದ ಇತಿಹಾಸವು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ.
 3. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಂದರಿಯರು: ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಗಳು, ಸೊಂಪಾದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳು ಇವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜಾಸ್ಮಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ದ್ವೀಪದ ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು UNESCO ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೋನಿಗ್‌ಸ್ಟುಲ್ (ರಾಜನ ಆಸನ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟವು ಉದ್ಯಾನವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
 4. ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲತೀರಗಳು: ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪವು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಶಾಂತ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಂಜ್, ಸೆಲಿನ್, ಗೊಹ್ರೆನ್ ಮತ್ತು ಸಾಸ್ನಿಟ್ಜ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಚ್‌ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಶಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು, ಈಜಲು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
 5. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳು: ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪವು ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ದ್ವೀಪದ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗೋಥಿಕ್ ಕಾಲದ ಚರ್ಚುಗಳು, ಹಳೆಯ ಮಹಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಿವೆ. ಪುಟ್‌ಬಸ್ ನಗರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ವಸಾಹತುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
 6. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು: ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪವು ವಿವಿಧ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ನಡಿಗೆಗಳು, ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಯಾನದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು, ಜಲ ಕ್ರೀಡಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ.
 7. ರುಚಿಗಳು ಮತ್ತು ತಿನಿಸು: ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರದ ತಾಜಾ ಸಮುದ್ರಾಹಾರಕ್ಕೆ ರುಗೆನ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ತಾಜಾ ಮೀನು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮೆನುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಜರ್ಮನ್ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಲೆನ್ಬರ್ಗ್-ವೋರ್ಪೊಮ್ಮರ್ನ್ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸವಿಯಬಹುದು.
 8. ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ: ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪವು ಜರ್ಮನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೈಲು, ಬಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಮೂಲಕ ದ್ವೀಪವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
 9. ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ: ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜರ್ಮನ್ ಜಾನಪದದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವಗಳು, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
 10. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ: ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಸಲುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರುಗೆನ್ ದ್ವೀಪವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಜಾ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಜಾರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 1. ಕಲೋನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (ಶಿಲ್ಡರ್‌ಗಾಸ್ಸೆ): ಕಲೋನ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡರ್‌ಗಾಸ್ಸೆ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಿಲ್ಡರ್‌ಗಾಸ್ಸೆಯು ಕಲೋನ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಯುಗದಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಕೋಲ್ನರ್ ಡೊಮ್ (ಕಲೋನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್) ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
 2. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್: ಜರ್ಮನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಂದರು ನಗರವಾಗಿರುವ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಂಗ್‌ಫರ್ನ್‌ಸ್ಟಿಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯರ್ ವಾಲ್‌ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೂಟಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
 3. ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಮೇರಿಯನ್‌ಪ್ಲಾಟ್ಜ್: ಮ್ಯೂನಿಚ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೇರಿಯನ್‌ಪ್ಲಾಟ್ಜ್ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. Viktualienmarkt ನಂತಹ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
 4. ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫರ್ಟ್ ಝೀಲ್: ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫರ್ಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಝೀಲ್, ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಊಟದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 5. ಬರ್ಲಿನ್ ಕುರ್ಫರ್ಸ್ಟೆಂಡಾಮ್: ಬರ್ಲಿನ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕುರ್ಫರ್ಸ್ಟೆಂಡಾಮ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಬೂಟೀಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೀದಿಗಳು ಅನನ್ಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ಆಧುನಿಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜಂಗ್‌ಫರ್ನ್‌ಸ್ಟೀಗ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯು ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬೆ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಜಂಗ್‌ಫರ್ನ್‌ಸ್ಟಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 13 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆಯಾದರೂ, ಇದು ಇಂದಿಗೂ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

Jungfernstieg ಶಾಪಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್, ಆಭರಣಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಳಿಗೆಗಳು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಗ್‌ಫರ್ನ್‌ಸ್ಟಿಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಬೆ ನದಿಯ ನೋಟವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಜಂಗ್‌ಫರ್ನ್‌ಸ್ಟಿಗ್ ಕೂಡ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು, ನದಿಯ ಬೆಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳು ಇದನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜಂಗ್‌ಫರ್ನ್‌ಸ್ಟಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು.

ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಸ್ಕಿಲ್ಡರ್‌ಗಾಸ್ಸೆ ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಬೂಟೀಕ್‌ಗಳು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಷನ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಡೀಡಸ್, H&M, Zara, Apple Store, C&A ಮುಂತಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಳಿಗೆಗಳೂ ಇವೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಕಿಲ್ಡರ್‌ಗಾಸ್ಸೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸರಪಳಿಗಳಿವೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಊಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.

ಕಲೋನ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೋಲ್ನರ್ ಡೊಮ್‌ನ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡರ್‌ಗಾಸ್ಸೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವವು ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಿಲ್ಡರ್ಗಾಸ್ಸೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕಿಲ್ಡರ್‌ಗಾಸ್ಸೆಯು ಕಲೋನ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಕಲೋನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (ಕೋಲ್ನ್ ಹಾಪ್ಟ್‌ಬಾನ್‌ಹೋಫ್) ವಾಕಿಂಗ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಮ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೈಕು ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.ಇವುಗಳು ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು
ಕಾಮೆಂಟ್